Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Zapewniamy fachową pomoc tłumaczy  przysięgłych z języka ukraińskiego i na język ukraiński. W przypadku tłumaczeń zaprzysiężonych tłumacz opatruje przetłumaczone dokumenty nadaną przez ministra sprawiedliwości pieczęcią i ponosi odpowiedzialność prawną za wykonaną pracę. Wymienione kwestie odróżniają tłumaczenia zaprzysiężone od zwykłych, w przypadku których tłumacz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wykonaną pracę.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Pomoc tłumacza zaprzysiężonego jest niezbędna w przypadku dokumentów przeznaczonych do przedłożenia władzom, jak również podczas rozmów z instytucjami publicznymi ‒ jeśli strony nie posługują się jednym językiem. 

Warto podkreślić, że tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, oprócz specjalistycznej wiedzy musi wykazywać się wysokim poczuciem etyki.

Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego oraz na język ukraiński

Nasze krakowskie biuro tłumaczeń specjalizuje się w wykonywaniu tłumaczeń z języka ukraińskiego i na język ukraiński. Podejmujemy się realizacji zaprzysiężonych tłumaczeń ustnych, jak i pisemnych.  

  • Tłumaczenie przysięgłe pisemne – podejmujemy się tłumaczeń pism procesowych, dokumentów sądowych, dokumentów samochodowych, aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, certyfikatów, świadectw i innych. 
  • Tłumaczenia przysięgłe ustne –  zapewniamy pomoc zaprzysiężonego tłumacza języka ukraińskiego podczas rozmów prowadzonych z władzami obcego kraju, podczas zawierania umów, rozpraw sądowych, podpisywania aktów notarialnych, ślubów cywilnych,  negocjacji i innych spotkań. 

Jako osoby zaufania publicznego przestrzegamy zasad etyki, gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i  poufność danych. Zapewniamy sprawną i w pełni fachową realizację zleceń. Rozliczenie ustalane jest na podstawie liczby znaków ze spacjami ‒ strona rozliczeniowa tłumaczenia zaprzysiężonego to 1125 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski stawka za stronę rozliczeniową wynosi 35 zł, z języka polskiego na ukraiński 45 zł. 

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, jak również firmy i instytucje z Krakowa i okolic.

Skontaktuj się z nami!