Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Tłumacz języka rosyjskiego

Wśród wymagań jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o tytuł tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego bądź innych języków wymienić należy niekaralność, zdolność do czynności prawnych, ukończone studia wyższe, znajomość języka polskiego. Ponadto kandydat musi przystąpić do egzaminu pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i zakończyć ów egzamin z wynikiem pozytywnym. Po złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości tłumacz zostaje wpisany na prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości listę.

W przypadku tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego niezwykle ważne są znajomość słownictwa rosyjskiego, jak również specjalistyczna wiedza z takich dziedzin, jak prawo, medycyna, finanse i rachunkowość. Zespół naszych tłumaczy na bieżąco uzupełnia wiedzę i poszerza umiejętności. 

Tłumaczenia przysięgłe z języka rosyjskiego oraz na język rosyjski

Nasze krakowskie biuro tłumaczeń specjalizuje się w tłumaczeniach zaprzysiężonych języka rosyjskiego – zarówno pisemnych, jak i ustnych.

Podejmujemy się tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski materiałów takich, jak:

 • dokumenty samochodowe
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • dokumenty procesowe
 • dokumenty firmowe
 • certyfikaty i świadectwa 
 • pełnomocnictwa
 • umowy 
 • i inne 

Zajmujemy się nie tylko tłumaczeniami uwierzytelnionymi pisemnymi, ale również ustnymi. Nasz zespół służy pomocą podczas:

 •  negocjacji
 • spotkań u notariusza, na przykład w sprawie sprzedaży udziałów w spółce
 • postępowania sądowego 
 • transakcji kupna lub sprzedaży mieszkania
 • podczas rozmów kwalifikacyjnych 
 • podczas rozmów z prokuraturą i policją 

Cena

Wycena usługi sporządzana jest na podstawie liczby stron. Strona rozliczeniowa to  1125 znaków ze spacjami. Stawka za stronę rozliczeniową przekładu z języka rosyjskiego na polski wynosi 35 zł, a w przypadku przekładu z języka polskiego na rosyjski 40 zł. 

Wykonujemy zlecenia od osób prywatnych, jak również od firm i przedsiębiorstw. 

Zapraszamy do współpracy! 

Skontaktuj się z nami!