Cennik

I grupa językowaTłumaczenie zwykłe z języka polskiegoTłumaczenie zwykłe na język polskiTłumaczenie przysięgłe z języka polskiegoTłumaczenie przysięgłe na język polski
angielski (EN)
niemiecki (DE)
francuski (FR)
rosyjski (RU)
35 PLN30 PLN40 PLN35 PLN
II grupa językowa
Tłumaczenie zwykłe z języka polskiegoTłumaczenie zwykłe na język polskiTłumaczenie przysięgłe z języka polskiegoTłumaczenie przysięgłe na język polski
hiszpański (ES)
włoski (IT)
czeski (CS)
słowacki (SK)
ukraiński (UKR)
białoruski (BE)
bułgarski (BG)
40 PLN35 PLN45 PLN35 PLN

Informacje:

Za stronę uważa się 1800 znaków przy tłumaczeniu zwykłym oraz 1125 znaków przy tłumaczeniu uwierzytelnionym (poświadczonym pieczęcią). Standardowa strona A4 z czcionką TIMES NEW ROMAN 12 i 1,5 odstępu ma około 2500 znaków. Łączna cena tłumaczenia ustalana jest według liczby stron tłumaczonego tekstu, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna.

Przy tłumaczeniu poświadczonym należy pamiętać o wymogu okazania oryginału dokumentu, w przeciwnym razie w formule poświadczającej znajdzie się informacja o tłumaczeniu z kopii.