Tłumaczenia

Wykonujemy różnego rodzaju tłumaczenia ustne i pisemne, poniżej najczęściej  spotykane...

Tłumaczenia pisemne:

Dla firm
- Upoważnienia na kierowania pojazdem
- Dokumenty firmowe (wyciąg z KRS, statut itd.)
- umowy
Dla uczniów, studentów
- dyplomy, suplementy, świadectwa ukończenia szkoły, załączniki do nich, zaświadczenia medyczne
Dla urzędu, karty pobytu dla obcokrajowców
- Akty urodzenia
- Ubezpieczenia

Tłumaczenia ustne:
• Spotkania biznesowe
• U notariusza:

- Założenie spółki/sprzedaż udziałów w spółce
- Kupno/sprzedaż mieszkania
- Pełnomocnictwa
• W sądzie
• Wyjazdy w celu negocjacji
• W urzędzie na  rozmowie kwalifikacyjnej dla obcokrajowców


Jeśli składasz dokumenty na studia, w celu uzyskania karty pobytu lub w innych celach do organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, to  poświadczamy również  dokumenty pieczęcią tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Jesteśmy gotowi pomóc z tłumaczeniem z - i na - ukraiński, rosyjski, białoruski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski języki.
Nasza polityka cenowa jest przejrzystą i spełnia oczekiwania Państwa w porównaniu z sytuacją na rynku.
Zapraszamy Państwa do współpracy!

Wybierz język / choose language

POLSKI  UKRAIŃSKI  ROSYJSKI